Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

e-Öğrenme sürecinde kaliteyi ve başarıyı arttırmak amacıyla öğretim elemanlarının ve teknoloji destekli ders vermek isteyen herkesin teknoloji kullanımı ve eğitim süreciyle bütünleştirilmesi konusunda güncel bilgi ve becerilerle donatılmalarına yardımcı olmak için düzenlenen bir sertifika programıdır.

Tamamen uzaktan yürütülecek olan e-Eğitmen Sertifika programı 7 hafta, 2 dönem ve toplam 14 konudan oluşmaktadır. Program, Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle) kapsamında, sanal sınıf, forum, sohbet ve blog benzeri uygulamalar ile yürütülecektir. Her dönem için en az %25 oranında uygulamaya yer verilecektir. Bilgisayar ve İnternet bağlantısı bulunan ve bilgisayar okur-yazarı olan üniversite mezunu herkes bu programa katılabilir.

Sertifika Programından Beklenen Çıktılar

Sertifika almaya hak kazanan eğitmenler,

 • Kendi derslerine ait içeriğin tamamını kendileri geliştirebilecek,
 • E-öğrenme sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin kapsamlı bilgiler edinecek,
 • Kendi dersini hem süreç hem de ürün olarak nasıl sürekli değerlendirmesi gerektiğini öğrenecek ve Sanal ortamlara ilişkin farklı deneyimler kazanacaktır.

 

Konu Süre
1. e-Öğrenme’nin Temelleri 1 saat
2. Öğrenme Yaklaşımları ve Kuramları 1 saat
3. Öğretim Tasarımı ve e-Ders İzlencesi 1 saat
4. Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri 1 saat
5. Sanal Sınıflar 1 saat
6. Telif Hakları, Fikri Haklar ve Dijital Hakların Yönetimi, Akademik Etik ve Aşırmacılık 1 saat
7. Öğretim Yöntem ve Teknikleri 1 saat
8. Bilginin Görsel Organizasyonu 1 saat
9. Çoklu Ortam İçeriği Geliştirme 1 saat
10. Etkileşimli İçerik Geliştirme (Moodle Eklenti Kullanımı) 1 saat
11.Etkileşimli İçerik Geliştirme (Diğer Araçların Kullanımı) 1 saat
12. e-Değerlendirme 1 saat
13. Sosyal Medya ve Gelişen Teknolojiler 1 saat
14. Kalite Yönetimi 1 saat

Sertifika Alma Hakkı

Öğretim süreci boyunca klasik ve alternatif yaklaşımların birlikte kullanıldığı bir değerlendirme süreci yaşanacaktır. Bu süreçte elektronik olarak sergilenen tüm performans değerlendirilecek, her bir ders kapsamında etkinliklerin her birinden 100 üzerinden en az 70 almış olmanız beklenecektir. Etkinliklere ise en az %70 oranında katılmış olmanız gerekmektedir. Etkinlikleri ve dersleri takip etmek ve istenilen etkinlikleri zamanında gerçekleştirmek tamamen katılımcının sorumluluğudur. Her bir dersten 100 üzerinden en az 70 puanlık bir performans sergileyen katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacaktır. Bu sertifika sizin bilişim teknolojilerine dayalı olarak verilen eğitimler için deneyimli ve hazır olduğunuzu belgeleyecektir.

Program Ücreti

Program ücreti, Ankara Üniversitesi mensuplarına 200 TL, Ankara Üniversitesi dışındaki üniversite mensuplarına ve öğretmenlere 320 TL, bunların dışındaki tüm başvurular için 440 TL'dir.

Sertifika Programı Kapsamındaki Dersler

Öğretim süreci boyunca öğrenilecek konular ve sonuçta elde edilecek öğrenim kazanımları aşağıda detaylı bir şekilde görülmektedir.

E-Eğitmen Sertifika Programı

1. Konu e-Öğrenme’nin Temelleri

 • E-öğrenme sürecine ve bileşenlerine ilişkin temel bilgiler edinecek,
 • E-öğrenme sürecinde kullanılan kuramlar, yaklaşımlar ve yöntemleri kavrayacak,
 • E-öğrenme sürecinde kullanılan araç ve kaynak türlerini farkına varacak,
 • Etkileşim düzeyinin ve etkileşimli örneklerin önemini anlayacak,
 • Kendi yetenek ve ilgileriniz açısından kendinizi değerlendirebilecek ve
 • Öğretim süreçlerinizde eğitim teknolojilerini ne düzeyde kullanacağınız konusunda kararlar vereceksiniz. 

2. Konu Öğrenme Yaklaşımları ve Kuramları

 • Öğrenme yaklaşımları ve kuramları (Davranışçı, Bilişsel, Yapılandırmacı, Bağlantıcılık, Yetişkin Eğitimi, Bağımsız Çalışma Kuramı) hakkında bilgi sahibi olacak, 
 • Teknolojiler ve Medya konuları ve e-öğrenmedeki yerini öğrenecek ve
 • e-Öğrenme araştırmaları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

3. Konu Öğretim Tasarımı ve e-Ders İzlencesi

 • Öğretim tasarımının önemini anlayacak,
 • Öğretim tasarımı bileşenlerini ve süreçteki rollerini kavrayacak ve
 • e-Ders izlencesi hazırlamayı öğreneceksiniz.

4. Konu Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri

 • Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) hakkında bilgi sahibi olacak, 
 • Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin sunduğu olanakları farkına varacak ve
 • Moodle etkinliklerinin nasıl hazırlanacağını öğreneceksiniz.

5. Konu Sanal Sınıflar

 • Sanal sınıfın kullanım amaçlarını öğrenecek,
 • Etkili bir sanal sınıf oturumu için yapılması gereken teknik ayarlamalar hakkında bilgi sahibi olacak ve
 • Sanal sınıf oturumları sırasında dikkat etmeniz gereken noktaları öğreneceksiniz.

6. Konu Telif Hakları, Fikri Haklar ve Dijital Hakların Yönetimi, Akademik Etik ve Aşırmacılık

 • Telif Hakları ve Fikri Haklar hakkında bilgi sahibi olacak, 
 • Dijital Hakların Yönetimi amaçlarını kavrayacak, 
 • Adil Kullanım ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacak,
 • Açık Ders Malzemeleri ve Türkiye'deki ilgili çalışmaları öğrenecek ve
 • Akademik Etik ve Aşırmacılık konuları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

7. Konu Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 • Sanal ortamlarda kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenecek, 
 • E-eğitmen olarak hangi öğretim yöntem ve tekniğini ne zaman kullanmanız gerektiğine karar verecek ve 
 • Öğrenciler için farklı öğrenme senaryoları oluşturacaksınız.

8. Konu Bilginin Görsel Organizasyonu

 • İçerik görselleştirilme süreçlerini,
 • Kavram haritalarının türlerin, amaçlarını ve kullanımlarını,
 • İnfografik kullanımını ve araçlarını,
 • Etkili görsel materyaller hazırlama tekniklerini öğreneceksiniz.

9. Konu Çoklu Ortam İçeriği Geliştirme

 • Çokluortam uygulama örneklerini inceleyerek farkındalık kazanacaksınız. 
 • Çokluortam geliştirme araçlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

10. Konu Etkileşimli İçerik Geliştirme (Moodle Eklenti Kullanımı)

 • Etkileşimli içerik örneklerini inceleyerek etkileşimli içeriklerle ilgili farkındalık kazanacaksınız. 
 • Etkileşimli sunu, video, resim vb. etkinliklerin nasıl hazırlanacağı ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız.

11. Konu Etkileşimli İçerik Geliştirme (Diğer Araçların Kullanımı)

 • Ekran videosu hazırlama yazılımının kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 
 • Etkileşimli içerik hazırlamada kullanılabilecek diğer lisanslı yazılımlar hakkında farkındalık kazanacaksınız.

12. Konu e-Değerlendirme

 • Klasik Değerlendirme Yaklaşımları (çoktan seçmeli, doğru‐yanlış, eşleştirme, kısa yanıtlı, açık uçlu sorular gibi) hakkında bilgi sahibi olacak, 
 • Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarının (otantik, e-portfolyo, proje tabanlı değerlendirme) e-öğrenmedeki yerini kavrayacak ve 
 • e-Sınav Oluşturma ve Kategori Yönetimi becerilerini kazanmış olacaksınız.

13. Konu Sosyal Medya ve Gelişen Teknolojiler

 • Sohbet, forum, blog ve wiki gibi uygulamaların derslerde nasıl kullanılabileceğini tartışacak,
 • Kendi blog/wiki sayfanızı oluşturacak,
 • Bu uygulamaları değerlendirmek için rubrik geliştirecek,
 • İşbirliğini destekleyen farklı yazılım ve ortamları inceleyecek ve
 • Son teknolojilerin öğretim ortamlarına en etkili nasıl entegre edilebileceğine ilişkin bir görüş oluşturacaksınız.

14. Konu Kalite Yönetimi

 • Kalite ile İlgili temel kavramlara ilişkin bilgi edinecek,
 • Uzaktan öğretimde kalite anlayışının bileşenlerini ve modelleri öğrenecek,
 • Kalitenin nasıl arttırılabileceğine ilişkin görüş önerebileceksiniz.

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.