Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzaktan Önlisans Programı

ADAY
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
İletişim

Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzaktan Ön Lisans Programı’nın amacı, Afet Risk Yönetiminin faklı aşamalarında; afet öncesi dönemde önleme ve zarar azaltma, afet sırasında koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya, yönetmeye, afet sonrasında yeniden inşaa ve iyileştirme konularında mesleği ile ilgili bilgi ve beceriye sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzaktan Ön Lisans Programı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır. Program mezunları, her türlü ulusal ve uluslararası İtfaiye Teşkilatı’nda, Acil Yardım Komuta Merkezlerinde, Türk Kızılay’ında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda, Belediyelerde ve diğer ilgili kurum kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir.

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır. Programda 20 gün staj zorunluluğu vardır.

Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için biri ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır.

Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı dersler için, ara sınav yerine proje ödevi verilebilir.

Öğrenciler isterlerse, normal eğitim süresi içinde başarısız oldukları dersleri, 12 krediye kadar olmak kaydıyla yaz döneminde alabilirler.

Program öğrencileri, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum
ADAY + + + +

Öğrenciler, dersleri, öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak dersler işlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar, öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri öğrenci işleri forumu, çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu olmak üzere üç ayrı bölüm halindedir.

Yüz yüze dersler, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Dönem boyunca 2 hafta sonu bu olanak öğrencilere sağlanmaktadır. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da yapılmaktadır.

 

Programdaki dersler zorunlu olup Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Gerekli hallerde Ankara Üniversitesi'nin diğer fakülte ve yüksek okullarındaki öğretim elemanları da kimi derslerin yürütülmesinde görev almaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı e-Posta
BAU101 Acil Durum ve Afet Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol nehir.varol[at]gmail.com
BAU103 Acil Durum ve Afet Planlaması Öğr. Gör. Murat Göroğlu mgoroglu[at]ankara.edu.tr
BAU105 Arama ve Kurtarma Teknikleri Doç. Dr. Dicle Aras diclearasx[at]gmail.com
BAU107 Genel Matematik Öğr.Gör. Aytül Doğan aytuld[at]ankara.edu.tr
BAU109 Göç ve Göç Sorunları Prof. Dr. Timur Gültekin tgultekin[at]ankara.edu.tr
BAU111 Afet Sosyolojisi Öğr.Gör. Leyla Derin leyladerin5[at]gmail.com
BAU113 İstatistik Öğr. Gör. Cumhur Akbulut akbulut[at]ankara.edu.tr
BAU102 Meteorolojik Afetler   Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU104 Jeolojik Afetler Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol nehir.varol[at]gmail.com
BAU106 Teknolojik Afetler  Öğr. Gör. Murat Göroğlu mgoroglu[at]ankara.edu.tr
BAU108 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Öğr.Gör. Leyla Derin leyladerin5[at]gmail.com
BAU110 İlk Yardım Doç. Dr. Dicle Aras diclearasx[at]gmail.com
BAU201 Harita Bilgisi Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU203 Afetlerde Lojistik ve Kaynak Yönetimi Öğr.Gör. Leyla Derin leyladerin5[at]gmail.com
BAU205 Mesleki İngilizce Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol nehir.varol[at]gmail.com
BAU207 Afetler Tarihi Öğr. Gör. Murat Göroğlu mgoroglu[at]ankara.edu.tr
BAU209 Yönetim ve Stratejik Planlama Öğr.Gör. Leyla Derin leyladerin5[at]gmail.com
BAU211 Afet Mevzuatı Öğr. Gör. Murat Göroğlu mgoroglu[at]ankara.edu.tr
BAU213 Olay Yeri Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol nehir.varol[at]gmail.com
BAU215 İnsan Kaynakları Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Güldü guldu[at]ankara.edu.tr
BAU217 Davranış Bilimleri ve İletişim Dr. Öğr. Üyesi Özgür Güldü guldu[at]ankara.edu.tr
BAU219 Türkiye’nin Afetselliği Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU221 Görgü Kuralları ve Protokol Öğr. Gör. Eda Selimoğlu eselimoglu[at]ankara.edu.tr
BAU223 Kalite Yönetimi Öğr. Gör. Eda Selimoğlu eselimoglu[at]ankara.edu.tr
BAU202 Türkiye’nin Afet Yönetim Sistemi Öğr. Gör. Murat Göroğlu mgoroglu[at]ankara.edu.tr
BAU204 Afetlerde Zarar Azaltma Stratejileri Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol nehir.varol[at]gmail.com
BAU206 İş Sağlığı ve Güvenliği Öğr. Gör. Cumhur Akbulut akbulut[at]ankara.edu.tr
BAU208 Afet Bilgi Sistemi ve Tasarımı Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU210 Coğrafi Bilgi Sistemleri Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU212 Senaryo Hazırlama Teknikleri ve İhtiyaç Tespitleri Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU214 Afetlerde İyileştirme Çalışmaları Öğr.Gör. Leyla Derin leyladerin5[at]gmail.com
BAU216 Afet Antropolojisi Prof. Dr. Timur Gültekin tgultekin[at]ankara.edu.tr
BAU218 Afetlerde Sigorta Sistemi Öğr. Gör. Sabri Serkan Kızılsu kizilsu[at]ankara.edu.tr
BAU220 Kariyer Gelişimi ve Planlaması Dr. Öğr. Üyesi Özgür Güldü guldu[at]ankara.edu.tr

 

Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı S/Z Teorik Saat Uygulama Saat U. Kredi AKTS
I BAU101 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ (DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT) Z 3 0 3 5
I BAU103 ACİL DURUM VE AFET PLANLAMASI ( EMERGENCY AND DISASTER PLANNING) Z 3 0 3 5
I BAU105 ARAMA VE KURTARMA TEKNİKLERİ (SEARCH AND RESCUE TECHNIQUES ) Z 3 0 3 4
I BAU107 GENEL MATEMATİK (GENERAL MATHEMATICS) Z 2 0 2 4
I BAU109 GÖÇ VE GÖÇ SORUNLARI (MIGRATION AND MIGRATION PROBLEMS) Z 2 0 2 4
I BAU111 AFET SOSYOLOJİSİ  (SOCIOLOGY OF DISASTER) Z 2 0 2 2
I BAU113 İSTATİSTİK (STATISTICS) Z 2 0 2 2
I ATA105 ATATÜRK İLKELERİ VE INKİLAP TARİHİ I (HISTORY OF TURKISH REVOLUTION) Z 2 0 2 1
I TDİ111 TÜRK DİLİ I (TURKISH LANGUAGE) Z 2 0 2 1
I YDİ111 TEMEL YABANCI DİL I (İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA) (BASIC FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH, FRENCH, GERMAN)) Z 4 0 4 2
II BAU102 METEOROLOJİK AFETLER  (METEOROLOGICAL DISASTERS) Z 3 0 3 5
II BAU104 JEOLOJİK AFETLER (GEOLOGICAL DISASTERS) Z 3 0 3 4
II BAU106 TEKNOLOJİK AFETLER (TECHNOLOGICAL DISASTERS) Z 3 0 3 4
II BAU108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  (RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES) Z 2 0 2 2
II BAU110 İLK YARDIM (FIRST AID) Z 2 0 2 3
II ATA106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (HISTORY OF TURKISH REVOLUTION) Z 2 0 2 1
II TDİ112 TÜRK DİLİ II (TURKISH LANGUAGE) Z 2 0 2 1
II YDİ112 TEMEL YABANCI DİL II (İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA) (BASİC FOREİGN LANGUAGE (ENGLISH, FRENCH, GERMAN)) Z 4 0 4 2
II BİT102 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) Z 2 0 2 2
II BAU112 STAJ (INTERNSHİP) Z 0 0 0 6
III BAU201 HARİTA BİLGİSİ (MAP INFORMATION) Z 3 0 3 4
III BAU203 AFETLERDE LOJİSTİK VE KAYNAK YÖNETİMİ (LOGISTICS AND RESOURCE MANAGEMENT IN DISASTERS) Z 2 0 2 3
III BAU205 MESLEKİ İNGİLİZCE  (VOCATIONAL ENGLISH) Z 2 0 2 4
III BAU207 AFETLER TARİHİ  (HISTORY OF DISASTERS) Z 2 0 2 3
III BAU209 YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA ( MANAGEMENT AND STRATEGIC PLANNING) Z 2 0 2 4
III BAU211 AFET MEVZUATI (DISASTER LEGISLATION) Z 3 0 3 4
III BAU213 OLAY YERİ YÖNETİMİ ( EVENT MANAGEMENT) Z 2 0 2 4
III BAU215 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ( HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) S 2 0 2 2
III BAU217 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM ( BEHAVIORAL SCIENCES AND COMMUNICATION) S 2 0 2 2
III BAU219 TÜRKİYE’NİN AFETSELLİĞİ ( TURKEY'S DISASTER SITUATION) S 2 0 2 2
III BAU221 GÖRGÜ KURALLARI VE PROTOKOL  (ETIQUETTES AND PROTOCOL) S 2 0 2 2
III BAU223 KALİTE YÖNETİMİ (QUALITY MANAGEMENT) S 2 0 2 2
IV BAU202 TÜRKİYE’NİN AFET YÖNETİM SİSTEMİ (DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT SYSTEM OF TURKEY) Z 2 0 2 3
IV BAU204 AFETLERDE ZARAR AZALTMA STRATEJİLERİ ( DISASTER RISK REDUCTION STRATEGIES) Z 2 0 2 4
IV BAU206 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (OCCUPATIONAL HEALTH AND WORK SAFETY) Z 2 0 2 3
IV BAU208 AFET BİLGİ SİSTEMİ VE TASARIMI (DISASTER INFORMATION SYSTEM AND ITS DESIGN) Z 3 0 3 5
IV BAU210 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS) Z 3 0 3 4
IV BAU212 SENARYO HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE İHTİYAÇ TESPİTLERİ (SCENARIO PREPARATION TECHNIQUES AND NEEDS ASSESSMENTS) Z 2 0 2 3
IV BAU214 AFETLERDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI (DISASTER RECOVERY) Z 2 0 2 3
IV BAU216 AFET ANTROPOLOJİSİ (DISASTER ANTHROPOLOGY) Z 3 0 3 3
IV BAU218 AFETLERDE SİGORTA SİSTEMİ (INSURANCE SYSTEMS IN DISASTERS) S 2 0 2 2
IV BAU220 KARİYER GELİŞİMİ VE PLANLAMASI (CAREER DEVELOPMENT AND PLANNING) S 2 0 2 2

Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (250TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları,  Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır.

A.Ü Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Gazi Paşa Mah. Milli Egemenlik Cad.No:222 Beypazarı / Ankara (06730)
(0312) 763 30 21-22 / 136-137
(0312) 763 30 20/24
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://bemyo.ankara.edu.tr/
 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.